Boremaskiner

  • 1
  • 2

Boremaskiner er beregnet til boring, og uddybning cirkulære huller ved hjælp af boret.
Vi skelne mellem følgende typer af såmaskine: tabel boremaskine (maskinen indstillet til en lille bænk) søjleboremaskine (boremaskine, eller spindlen er monteret på en søjle, der tillader positionering af boremaskinen, sidstnævnte bevæger sig lodret og vertikal drev.
Anvendes i store værksteder og industriel), bor (drill hvori borekronen ud over den roterende bevægelse udfører en frem- og tilbagegående bevægelse, slående af arbejdsemnet anvendelig til behandling af hårde og sprøde materialer, især byggematerialer), bore tårn (fra tårn værktøjshoved) multi-spindel boremaskine (med flere spindler på samme tid, kan det bore en flerhed af huller på samme tid, hovedsageligt industrielle) koordinere boret (bore meget nøjagtige position).